Nieuws

Nieuwsbrief Nepal 2022-2023

Tijdens de periode dat het reizen naar Nepal vanwege het Covid-virus niet mogelijk was hebben we ervoor gekozen om toch op
afstand scholen te ondersteunen. In Juni 2022 hebben onze contactpersonen ter plaatse de distributie voor hun rekening genomen. Zo
konden we op die manier in de zwaar getroffen gebieden de kinderen toch van schoolspullen voorzien.

Lees meer