Nieuwsbrief december 2018

D.m.v. een pilot hebben we 78 dove- en gehandicapte kinderen naar school kunnen laten gaan!