If your plan is
for one year,
plant rice.

If your plan is
for ten years,
plant trees.

If your plan is
for hundred years,
educate children.

Confucius

Wie wij zijn
Wat wij doen

Wij zijn gegrepen door Nepal en zijn inwoners. Het is een prachtig land, de Himalaya is van een onbeschrijfelijke schoonheid. De mensen zijn heel erg vriendelijk, toegankelijk, nieuwsgierig en veerkrachtig. Dat laatste kun je zien aan de manier waarop ze hun land weer na de verschrikkelijke aardbeving die het land in 2015 trof en waarvan de ingrijpende gevolgen nog op veel plaatsen zichtbaar zijn.

Tegelijkertijd is Nepal een van de armste landen in de derde wereld. De bewoners, m.n. in afgelegen gebieden, kunnen een steun in de rug van ons goed gebruiken.

Met de uitspraak van Confucius hierboven in gedachte gaan wij voor een betere toekomst voor Nepal voor de lange termijn: investeren in onderwijs.

Het onderwijs in Nepal is in principe gratis en toegankelijk voor iedereen, leermiddelen zijn dat niet en moeten door mensen zelf opgebracht worden.
Kinderen willen dolgraag naar school, maar mogen of kunnen dat niet altijd. Bijvoorbeeld omdat ze mee moeten werken op het land en omdat er vaak geen geld is voor de benodigde schoolkleding, schoeisel en leermiddelen. Wat niet zo verwonderlijk is als je je realiseert dat het gemiddelde dag-inkomen in Nepal € 1,50 is…
Hierdoor gaan kinderen vaak niet naar school, of ze verlaten school voortijdig

<- Foto: Kinderen verkopen kleurstoffen op de markt

Scholarships
Gaat het u, net als ons, aan het hart dat zo veel kinderen in Nepal door gebrek aan onderwijs en leermiddelen niet de kansen krijgen die ze verdienen? En wilt u daar iets aan doen?

Lees meer Doneren

Trots als een pauw

In Nepal moet je als je naar school gaat een uniform dragen om te zorgen dat geloofs- en klassenverschillen daar ter plekke genivelleerd worden. Het meisje op de foto hiernaast uit het straatarme dorp Bara, in de buurt van de grens met India, heeft tijdens de ceremonie die wij altijd organiseren, net haar schoolkleding ontvangen en deze natuurlijk meteen aangetrokken. Ze wilde bij iedereen van ons gezelschap op de foto. Trots als een pauw poseerde ze in haar nieuwe schoolkleding.

Na afloop kregen we een rondleiding door het dorp en kwamen haar daar weer tegen in haar dagelijkse gescheurde en verkleurde kleding. Ze groette enthousiast. Toen we – om het contrast te laten zien – een foto wilden maken, ging ze er onmiddellijk vandoor. Ze wilde niet op de foto in haar normale kleren.
Zo werkt blijkbaar een mooi uniform in de praktijk als een extra motivatie om naar school te gaan.

De ceremonie

Om te zorgen dat kinderen naar school (blijven) gaan is het van groot belang om ouders te motiveren dat toe te staan. De verleidingen om dat niet te doen zijn namelijk groot in het arme Nepal, want kinderen kunnen immers ook geld verdienen of zijn nodig op het land. Een begrijpelijke kortetermijnoplossing. Wij gaan voor de lange termijn: onderwijs.

Daarom is een belangrijk onderdeel van onze aanpak gericht op de ouders en de lokale gemeenschap. Dat is ook de reden dat we niet zomaar geld of spullen sturen; dat is te vrijblijvend. Wij kopen de spullen in Nepal in om de lokale economie te steunen en gaan ze zelf naar het dorp brengen.

Jaarlijks organiseren we daarvoor meerdere ceremonies waarbij alle ouders uitgenodigd worden.

Video: De ceremonies. (Nederlands, Engels & Nepalees gesproken)

We regelen dan een heerlijke warme maaltijd voor tussen de middag, die door een groep ouders ter plekke wordt bereid. Schoolleiders en lokale politici houden een speech waarin het belang van onderwijs voor de toekomst van hun kinderen centraal staat. Muziek- en dansgroepen uit de lokale gemeenschap treden op om het geheel extra feestelijk te maken. De kinderen genieten van hun pakket met schoolspullen en lopen trots rond met hun uniform en rugzak.

Een aantal bestuursleden gaat er tezamen met onze Nepali partners heen om de ouders te laten zien dat wij de toekomst van hun kinderen zo belangrijk vinden dat we er een lange reis voor over hebben. We hebben gemerkt dat dat veel indruk maakt op de ouders en de gemeenschap. En het werkt. Onze Nepali partners controleren de aanwezigheid van de kinderen op school. En 97 procent van de kinderen maakt hun school af.

Hier laten wij uitgebreider zien hoe we dit in de praktijk doen.

Het bibliotheek leesplan

Digitaal onderwijs, zoals in Nederland, is in afgelegen gebieden in Nepal niet mogelijk vanwege de afwezigheid van een digitale infrastructuur. Kinderen hebben daardoor de afgelopen twee jaar geen onderwijs genoten. Sinds half februari is er weer een paar dagen per week onderwijs mogelijk, maar nog niet alle kinderen kunnen daar gebruik van maken, omdat ze ’thuis’ mee moeten werken om geld te verdienen voor het gezin. We gaan de gemotiveerde leerkrachten weer helpen om de ouders te overtuigen hun kinderen weer naar school te laten gaan. Maar er is meer.

Wat kunnen we nu samen doen? De leesplan actie.

Om de achterstand die is opgelopen te verkleinen is ons bibliotheek leesplan opgezet.
Lezen is een essentiële vaardigheid. Nepalese- en Engelstalige leesboeken zijn daarbij onontbeerlijk. Daarom willen we op scholen in afgelegen gebieden, zoals in Dhading, Lalitpur en Bara, lokale, mobiele bibliotheken oprichten.

De boeken en overige bibliotheekspullen worden door ons in Nepal aangeschaft om de lokale economie te steunen en i.v.m. kosten van de logistiek. De leesboeken, die kinderen op de scholen kunnen lenen, zullen de komende jaren rouleren tussen de verschillende scholen en zo heel veel kinderen bereiken.
Dankzij gulle sponsoren is deze winter de eerste mobiele bibliotheek door onze mensen in Nepal in Bara afgeleverd. Sancha, Udit, Byaija en Jeevan hebben de boeken aangeschaft en de kast laten maken en deze afgeleverd. Er wordt veel gebruik van gemaakt en we gaan dit nu ook op andere scholen opzetten.

Kleden op verzoek

De scholen in Bara hebben geen tafels en stoelen. Net zoals ze daar thuis gewend zijn zitten de kinderen altijd op de grond. Omdat de vloer in de winter koud is kregen we het verzoek of we een paar kleden konden schenken, zodat de kinderen tijdens het lezen wat comfortabeler kunnen zitten. Dat hebben we gedaan;  je ziet de rollen tapijt op de meest rechtse foto.

Draagt u ons werk een warm hart toe? Uw gift is zeer welkom.

 

Zelf actief worden?

Ons bestuursteam (zie de bestuurspagina (Stichting -> Bestuur)) is op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden en/of mensen die zin hebben om een steentje bij te dragen om kinderen in Nepal naar school te laten gaan.
Op welke manier kun je een bijdrage leveren?

  • Door ambassadeur te worden en door middel van acties geld in te gaan zamelen,
  • Door onze ambassadeur(s) wegwijs maken bij het opzetten van sponsoracties,
  • Meedenken over hoe we hulpvragen uit de communities kunnen honoreren om een zo gunstig mogelijk leerklimaat te creëren.
  • Het samen met onze partners in Nepal regelen van de plaatselijke inkoop van de leermiddelen, schooluniformen etc. en distributie ervan te organiseren.
  • Meehelpen bij het voorbereiden van de feestelijke ceremonies in de dorpen waar wij onze steun aan geven.
  • En: we zoeken een secretaris.

Ben je enthousiast geworden, neem dan voor meer informatie contact op met Petra Vosters (+31 6 2157 1237) of Aart van Asperen (+31 6 2825 5041) of stuur ons een mail.

 

Sponsoracties

Kinderen in Zeist werken om kinderen in Nepal naar school te laten gaan

Het afgelopen voorjaar hebben de drie bovenbouwklassen van Jenaplan-school Het Spoor in Zeist bedrijfjes opgericht om geld te verdienen voor ons werk  in Nepal. Onder leiding van initiatiefneemster leerkracht Ingeborg Geelhoed zijn zij gaan werken om kinderen in Nepal naar school te laten gaan. Dat werd heel serieus opgepakt. In groepjes van drie hebben zij enthousiast de activiteiten bedacht voor hun ondernemingen en businessplannen opgesteld. En om de verkoop te ondersteunen moesten ze ook een website bouwen.

v.l.n.r Kiek, Floortje, Guusje, leerkracht Ingeborg Geelhoed, Thijs, Cayden en Aart van Asperen

Dat ze dat met enorm veel plezier hebben gedaan bleek wel uit hoe ze er met pretoogjes over vertelde. En ze hebben er ook nog eens veel van geleerd.

Verkoop van tassen

Kiek, Floortje en Guusje op de foto hebben blanco canvas tassen ingekocht en deze bedrukt en beschilderd en voor vijf euro per stuk verkocht.
De jongens Thijs en Cayden hebben een hondenuitlaatcentrale opgericht. En toen ze tijd over bleken te hebben zijn ze ook nog hokken van huisdieren gaan schoonmaken.

Een cheque van € 2000,-

Met heel veel trots hebben de kinderen namens al hun klasgenoten Hart4onderwijsNepal bestuurslid Aart van Asperen op 12 april een cheque van maar liefst € 2000,- overhandigd.
Het bedrag zal worden besteed aan schoolpakketten, waardoor maar liefst 29 kinderen een jaar lang onderwijs kunnen genieten.

Namens de kinderen en hun ouders in Nepal voor de kanjers van Jenaplan-school Het Spoor: hartelijk dank!

 

 

Foto’s van de uitreiking van broodnodige school-pakketten afgelopen december in het straatarme Dhading

 

Laatste nieuws

Leveringen tijdens de pandemie

De vanwege Covid gesloten scholen en lock-downs hebben juist onze doelgroep, de most needy-kids, getroffen.

Vanwege de pandemie was het afgelopen twee jaar niet mogelijk om zelf af te reizen naar Nepal. Desondanks hebben onze mensen in Nepal, o.l.v. Sancha Ram Tamang in 2021 een aantal keer schoolmateriaal (pennen, potloden en (werk)schriften) kunnen brengen naar ‘onze’ scholen in Dhading en Bara. En hebben we de eerste fase van ons bibliotheek leesplan uitgerold.

Gelukkig wordt de situatie in Nepal langzaam beter. De mildere omikron-variant is ook in Nepal dominant geworden en de vaccinatie graad wordt nu snel groter (op 28 mei j.l. was 68,1 % van de bevolking volledig gevaccineerd, 14,1 % is geboosterd).
Sinds half februari is de lockdown grotendeels opgeheven en dat betekent dat wij druk bezig zijn om weer veel pakketten met schoolmateriaal en kleding samen te stellen en onze bestaande speciale projecten uit te breiden en ons nieuwe bijscholingsproject voor leerkrachten op te zetten. Komend najaar gaan wij weer zelf naar Nepal om onze activiteiten ter plaatse te begeleiden .

Klik hieronder voor meer recente informatie onze eerdere nieuwsberichten.

 

Meer nieuws