If your plan is
for one year,
plant rice.

If your plan is
for ten years,
plant trees.

If your plan is
for hundred years,
educate children.

Confucius

Wie wij zijn
Wat wij doen

Wij zijn gegrepen door Nepal en zijn inwoners. Het is een prachtig land, de Himalaya is van een onbeschrijfelijke schoonheid. De mensen zijn heel erg vriendelijk, toegankelijk, nieuwsgierig en veerkrachtig. Dat laatste kun je zien aan de manier waarop ze hun land weer na de verschrikkelijke aardbeving die het land in 2015 trof en waarvan de ingrijpende gevolgen nog op veel plaatsen zichtbaar zijn.

Tegelijkertijd is Nepal een van de armste landen in de derde wereld. De bewoners, m.n. in afgelegen gebieden, kunnen een steun in de rug van ons goed gebruiken.

Met de uitspraak van Confucius hierboven in gedachte gaan wij voor een betere toekomst voor Nepal voor de lange termijn: investeren in onderwijs.

Het onderwijs in Nepal is in principe gratis en toegankelijk voor iedereen, leermiddelen zijn dat niet en moeten door mensen zelf opgebracht worden.
Kinderen willen dolgraag naar school, maar mogen of kunnen dat niet altijd. Bijvoorbeeld omdat ze mee moeten werken op het land en omdat er vaak geen geld is voor de benodigde schoolkleding, schoeisel en leermiddelen. Wat niet zo verwonderlijk is als je je realiseert dat het gemiddelde dag-inkomen in Nepal € 1,50 is…
Hierdoor gaan kinderen vaak niet naar school, of ze verlaten school voortijdig

<- Foto: Kinderen verkopen kleurstoffen op de markt

Scholarships
Gaat het u, net als ons, aan het hart dat zo veel kinderen in Nepal door gebrek aan onderwijs en leermiddelen niet de kansen krijgen die ze verdienen? En wilt u daar iets aan doen?

Lees meer Doneren

Trots als een pauw

In Nepal moet je als je naar school gaat een uniform dragen om te zorgen dat geloofs- en klassenverschillen daar ter plekke genivelleerd worden. Het meisje op de foto hiernaast uit het straatarme dorp Bara, in de buurt van de grens met India, heeft tijdens de ceremonie die wij altijd organiseren, net haar schoolkleding ontvangen en deze natuurlijk meteen aangetrokken. Ze wilde bij iedereen van ons gezelschap op de foto. Trots als een pauw poseerde ze in haar nieuwe schoolkleding.

Na afloop kregen we een rondleiding door het dorp en kwamen haar daar weer tegen in haar dagelijkse gescheurde en verkleurde kleding. Ze groette enthousiast. Toen we – om het contrast te laten zien – een foto wilden maken, ging ze er onmiddellijk vandoor. Ze wilde niet op de foto in haar normale kleren.
Zo werkt blijkbaar een mooi uniform in de praktijk als een extra motivatie om naar school te gaan.

De ceremonie

Om te zorgen dat kinderen naar school (blijven) gaan is het van groot belang om ouders te motiveren dat toe te staan. De verleidingen om dat niet te doen zijn namelijk groot in het arme Nepal, want kinderen kunnen immers ook geld verdienen of zijn nodig op het land. Een begrijpelijke kortetermijnoplossing. Wij gaan voor de lange termijn: onderwijs.

Daarom is een belangrijk onderdeel van onze aanpak gericht op de ouders en de lokale gemeenschap. Dat is ook de reden dat we niet zomaar geld of spullen sturen; dat is te vrijblijvend. Wij kopen de spullen in Nepal in om de lokale economie te steunen en gaan ze zelf naar het dorp brengen.

Jaarlijks organiseren we daarvoor meerdere ceremonies waarbij alle ouders uitgenodigd worden.

Video: De ceremonies. (Nederlands, Engels & Nepalees gesproken)

We regelen dan een heerlijke warme maaltijd voor tussen de middag, die door een groep ouders ter plekke wordt bereid. Schoolleiders en lokale politici houden een speech waarin het belang van onderwijs voor de toekomst van hun kinderen centraal staat. Muziek- en dansgroepen uit de lokale gemeenschap treden op om het geheel extra feestelijk te maken. De kinderen genieten van hun pakket met schoolspullen en lopen trots rond met hun uniform en rugzak.

Een aantal bestuursleden gaat er tezamen met onze Nepali partners heen om de ouders te laten zien dat wij de toekomst van hun kinderen zo belangrijk vinden dat we er een lange reis voor over hebben. We hebben gemerkt dat dat veel indruk maakt op de ouders en de gemeenschap. En het werkt. Onze Nepali partners controleren de aanwezigheid van de kinderen op school. En 97 procent van de kinderen maakt hun school af.

Hier laten wij uitgebreider zien hoe we dit in de praktijk doen.

Het bibliotheek leesplan

Vanwege het COVID-19 virus is er al bijna een jaar een lockdown in Nepal. Geen ‘intelligente’ lockdown maar totale lockdown. Veel mensen maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Het toerisme ligt stil, er zijn geen trekkings naar de Himalaya en de straten van hoofdstad Kathmandu zijn uitgestorven. De Nepalezen hebben zicht teruggetrokken in hun dorpen. De scholen waren tot voor kort gesloten. Nu gaan ze voorzichtig open. Kinderen kunnen nu in kleine shifts weer enkele uren per week naar school. Dat is fijn want digitaal onderwijs, zoals in Nederland, is in afgelegen gebieden in Nepal niet mogelijk vanwege de afwezigheid van een digitale infrastructuur.

Wat speelt er?

Omdat de kinderen maar zo weinig tijd op school kunnen doorbrengen lopen zij achterstand in ontwikkeling. En doordat ouders geen inkomen meer hebben is er sindsdien sprake van meer kinderarbeid en kind-huwelijken. Het opzetten van die nodige infrastructuur en het verkrijgen van vaccinaties daar gaat nog lange tijd duren duren.

Wat kunnen we nu samen doen? De leesplan actie.

Wij kunnen samen met onze sponsors helpen in het overbruggen van de lockdown, met langdurig effect.
Lezen is een essentiële vaardigheid. Nepalees- en Engelstalige leesboeken zijn daarbij onontbeerlijk, immers er is geen internet daar. Stichting Hart4onderwijsNepal wil daarom deze winter lokale, mobiele bibliotheken realiseren op scholen in afgelegen gebieden, zoals in Dhading, Lalitpur en Bara.

De boeken en overige bibliotheekspullen worden in Nepal aangeschaft om de lokale economie te steunen en i.v.m. kosten logistiek. De leesboeken, die kinderen op de scholen kunnen lenen, zullen de komende jaren rouleren tussen de verschillende scholen en zo heel veel kinderen bereiken.
Dankzij gulle sponsoren is de eerste mobiele bibliotheek door onze mensen in Nepal in Bara afgeleverd. Sancha, Udit, Byaija en Jeevan hebben de boeken aangeschaft en de kast laten maken.

De scholen in Bara hebben geen tafels en stoelen. Net zoals ze daar thuis gewend zijn zitten de kinderen altijd op de grond. Omdat de vloer in de winter koud is kregen we het verzoek of we een paar kleden konden schenken, zodat de kinderen tijdens het lezen wat comfortabeler kunnen zitten. Dat hebben we gedaan,  je ziet de rollen tapijt op de meest rechtse foto.

Draagt u ons werk een warm hart toe? Uw gift is zeer welkom.

 

Zelf actief worden?

Ons bestuurs-team (zie de bestuurspagina (Stichting -> Bestuur)) is op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden en/of mensen die zin hebben om een steentje bij te dragen om kinderen in Nepal naar school te laten gaan.
Op welke manier kun je een bijdrage leveren?

  • Door ambassadeur te worden en door middel van acties geld in te gaan zamelen,
  • Door onze ambassadeur(s) wegwijs maken bij het opzetten van sponsoracties,
  • Meedenken over hoe we hulpvragen uit de communities kunnen honoreren om een zo gunstig mogelijk leerklimaat te creëren.
  • Het samen met onze partners in Nepal regelen van de plaatselijke inkoop van de leermiddelen, schooluniformen etc. en distributie ervan te organiseren.
  • Meehelpen bij het voorbereiden van de feestelijke ceremonies in de dorpen waar wij onze steun aan geven.
  • En: we zoeken een secretaris.

Ben je enthousiast geworden, neem dan voor meer informatie contact op met Petra Vosters (+31 6 2157 1237) of Aart van Asperen (+31 6 2825 5041) of stuur ons een mail.

 

Sponsoracties

Advents- en vastenacties in Amstelland

Op zondag 6 juni vond in de Augustinuskerk in Amstelveen de feestelijk overdracht plaats van een cheque van maar liefst € 17.101 voor Hart4onderwijsNepal (H4oN).
De vijf verenigde Katholieke kerken in Amstelland hebben rond de Kerst een adventsactie georganiseerd en die was zo succesvol dat ze hebben besloten om tijdens de Paasdagen de vastenactie ook voor H4oN op te zetten. Onze ambassadrice Liesbeth van ’t Hoff heeft deze activiteiten opgezet, nadat ze in de zomer van 2019 ook al o.a. een concert voor Nepal had georganiseerd in de Augustinus kerk (Hierboven te zien in de film ‘De ceremonies’)
Het initiatief van Liesbeth is opgepakt door de Missie OntwikkelingsWerk Amstelland (MOWA) en die hebben de plannen vormgegeven.

 

                

Foto links: v.l.n.r Barbara van der Wildt, Mirjam Wiersma, Petra Vosters en Liesbeth van ’t Hoff

Een cheque van € 17.101

De cheque werd door Mirjam Wiersma en Barbara van der Wildt van het MOWA en Liesbeth van ’t Hoff overhandigd aan Petra Vorsters, penningmeester van H4oN.
Van dit bedrag is € 9.096 speciaal voor ons succesvolle bijenproject Khushi Mahuri (blije bijen) waar dorpsbewoners een opleiding krijgen in hoe ze op ecologische manier bijen kunnen houden en daar inkomsten uit kunnen verkrijgen. Het overige bedrag wordt besteed aan schoolpakketten, waardoor ruim 100 kinderen een jaar lang onderwijs kunnen genieten.

Namens kinderen en hun ouders in Nepal aan alle gulle gevers: hartelijk dank.

 

Foto’s van de uitreiking van broodnodige school-pakketten afgelopen december in het straatarme Dhading

 

Laatste nieuws

Leveringen tijdens de pandemie

Vanwege het Covid-19 virus is het nog steeds niet mogelijk om zelf af te reizen naar Nepal. Het land heeft het in deze periode zwaar te verduren.

Gebrek aan voldoende beschikbare vaccins, lock-downs en gesloten scholen hebben juist onze doelgroep, de most needy-one kids, getroffen.

Gelukkig wordt de situatie in Nepal héél langzaam iets beter en gaan heel voorzichtig hier en daar de scholen weer open. Begin december 2021 nam Sancha Ram Tamang, onze man in Nepal, contact met ons op. Er was dringend behoefte aan noodzakelijk schoolmateriaal om de herstart van het onderwijs in de afgelegen gebieden mogelijk te maken.

Het is heel fijn dat we zulke goede mensen ter plaatse hebben die voor onze dorpen en scholen in de gaten houden. We zijn dan ook erg blij, dat we via Sancha op twee scholen in Dhading schoolmateriaal, pennen, potloden en schriften hebben kunnen leveren.

Klik hieronder voor meer recente informatie onze eerdere nieuwsberichten.

 

 

Meer nieuws