If your plan is
for one year,
plant rice.

If your plan is
for ten years,
plant trees.

If your plan is
for hundred years,
educate children.

Confucius

Wat wij doen

Met de uitspraak van Confucius hierboven in gedachte gaan wij voor een betere toekomst voor Nepal voor de lange termijn: investeren in onderwijs.
Het onderwijs in Nepal is in principe gratis en toegankelijk voor iedereen, leermiddelen zijn dat niet en moeten door mensen zelf opgebracht worden.
Kinderen willen dolgraag naar school, maar mogen of kunnen dat niet altijd. Bijvoorbeeld omdat ze mee moeten werken op het land en omdat er vaak geen geld is voor de benodigde schoolkleding, schoeisel en leermiddelen.
Wat niet zo verwonderlijk is als je je realiseert dat het gemiddelde dag-inkomen in Nepal € 1,50 is…
Hierdoor gaan kinderen vaak niet naar school, of ze verlaten school voortijdig.

Waarom doen we dit?

• Kinderen zijn de toekomst
• Bestrijding armoede bij de basis
• Een goede opleiding biedt kansen om zelf een betere toekomst te creëren
• Elk kind in Nepal zou in principe onderwijs moeten kunnen volgen
• Zelf doen: Maximale aanwending sponsorgelden, ter plekke besteed.
Gaat het u, net als ons, aan het hart dat zo veel kinderen in Nepal door gebrek aan onderwijs en leermiddelen niet de kansen krijgen die ze verdienen? En dat terwijl voor € 70 een kind al 2 jaar naar school kan.
Wilt u daar samen met ons iets aan doen?

Trots als een pauw

In Nepal moet je als je naar school gaat een uniform dragen zodat dat geloofs- en klassenverschillen daar genivelleerd worden. Het meisje op de foto heeft net haar schoolkleding ontvangen en deze meteen aangetrokken. Trots als een pauw poseert ze in haar nieuwe schoolkleding.
Zo werkt blijkbaar een mooi uniform in de praktijk als een extra motivatie om naar school te gaan.

De ceremonie

Om te zorgen dat kinderen naar school (blijven) gaan is het van groot belang om ook de ouders hiertoe te motiveren. Van oudsher worden kinderen namelijk ingezet om te helpen op het land en geld te verdienen.
Een begrijpelijke korte termijn oplossing. Wij gaan voor de lange termijn: onderwijs.
Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is gericht op het betrekken van de ouders en de lokale gemeenschap. Wij kopen de spullen in Nepal in om de lokale economie te steunen en gaan ze zelf naar het dorp brengen. Jaarlijks organiseren we ceremonies waarbij ook alle ouders uitgenodigd worden. We merken dat dat veel indruk maakt op de ouders en de gemeenschap en het werkt.

https://www.facebook.com/reel/370637298757501
In deze video is te zien hoe we dit in de praktijk doen.

Distributie schoolmateriaal

Sinds 2010 heeft onze stichting meer dan 4.000 kinderen in staat gesteld om onderwijs te volgen.
In 2022 hebben we 489 kinderen op  vier scholen in Dhading en Bara  blij gemaakt.
In 2023 lag de focus op 9-15 jarigen dit  vanwege het gevaar op drop-out vanwege kind-huwelijken en landarbeid. 223 Kinderen van 6 scholen in Bara zijn voorzien van een schoolpakket.

Rugzakken uit Kathmandu

De belangrijkste onderdelen van het schoolpakket  zijn uniform, schoenen en de rugzak gevuld met  lesmateriaal waaronder geodriehoek, calculator, schriften en pennen.

We organiseren op onze scholen na de ceremoniële uitreiking van de schoolartikelen altijd een gesprek met de lerarenteams. Dit om nog beter inzicht te krijgen in “the needs” en bovenal is het heel leuk en leerzaam om te doen. Vol passie worden er ervaringen en wensen uitgewisseld en zo krijgen wij een goed beeld waar de teams mee worstelen en wat voor aanpassingen en verbeteringen er eventueel nodig zijn.
Wij passen met alle output van de ‘rondetafelgesprekken’ onze plannen voor volgend jaar.
We zoeken daarnaast altijd naar manieren om kinderen (en vooral ook hun ouders) blijvend te motiveren om naar school te gaan. Naast bijvoorbeeld een watertank zijn ook sport- en spelartikelen hier heel geschikt voor. Er is veel aandacht voor spelen (sport en spel), dit vanwege de  belangrijke sociale functie.

Zelf actief worden?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zin hebben om een steentje bij te dragen om kinderen in Nepal naar school te laten gaan.
Op welke manier kun je een bijdrage leveren?

  • Door ambassadeur te worden en door middel van acties geld in te gaan zamelen;
  • Meehelpen bij het voorbereiden van de feestelijke ceremonies in de dorpen waar wij onze steun aan geven.
  • En: we zoeken een secretaris.

Ben je enthousiast geworden, neem dan voor meer informatie contact op met Petra Vosters (+31 6 2157 1237) of stuur ons een mail.