Onze werkwijze

We willen dat onze hulp op plaatsen komt waar deze het hardste nodig is. We geven de kinderen een pakket met schoolspullen waar ze het hele jaar mee toekunnen. Kleding, schoenen, schriften en werkboeken, schrijfspullen, een etui en natuurlijk een rugzak. Want de kinderen moeten meestal ver lopen naar school, vaak meer dan een uur. Maar daar blijft het niet bij. We volgen ze in hun ontwikkeling en garanderen minimaal de laatste 2 jaar onderwijs, tot en met het examen.

Om de kans van slagen van de kinderen die we steunen zo groot mogelijk te maken, sluiten we aan bij initiatieven die er al zijn. Er moet bijvoorbeeld al een functionerende school zijn die door het dorp of de streek ondersteund wordt. We helpen die structuur te versterken om de continuïteit te waarborgen: community empowerment. Naast de scholarship-pakketten ondersteunen we daarom ook waar nodig de scholen zelf, of de sociale omgeving. Daarvoor bepalen we niet zelf wat we denken dat er nodig is, maar sluiten aan bij beargumenteerde hulpvragen uit de dorpen zelf.

We hebben bijvoorbeeld voor een school, waarvan het waterreservoir door een storm vernield was, een nieuwe gekocht opdat de sanitaire hygiëne weer op orde kwam. We hebben ook al voor meerdere scholen een computer, printer, papier en inkt gekocht. En we betalen bij storingen aan de apparatuur een bedrijfje in de hoofdstad Kathmandu om deze te verhelpen.

We willen dat onze hulp op plaatsen komt waar deze het hardste nodig is.

Kinderen helpen elkaar met passen van het schooluniform

Lokale partners

We werken hierbij samen met Nepali partners; NGO Action Nepal en onze vertegenwoordigers Sancha Ram Tamang en Udit Bhatta om dit te organiseren en te realiseren. Zij verstaan de Nepalese en lokale cultuur het beste en bieden praktische en culturele ondersteuning.

Alle goederen worden in Nepal gemaakt of ingekocht, hiermee steunen we de plaatselijke economie en zo snijdt het mes aan twee kanten. En omdat wij zelf naar de dorpen gaan kunnen we controleren of alles ook daadwerkelijk klopt en geregeld is.

 

De spullen worden van de bus gehaald en overgeladen op 4WD jeeps om de bergen in te gaan.

 

Om de kans van slagen van de kinderen die we steunen zo groot mogelijk te maken, sluiten we aan bij initiatieven die er al zijn. In deze video, Passie voor Onderwijs, horen we leerkrachten, schoolbestuurders, en een schoolhoofd vol enthousiasme over hoe zij het onderwijs inrichten en hoe zij zorgen dat kinderen naar school blijven komen.

Donaties

Alle giften vanuit Nederland zijn van harte welkom.

Daarnaast zijn er ieder jaar één of meerdere ‘ambassadeurs’ die in Nederland acties op touw zetten om op hun school, op hun werk of sociale omgeving geld in te zamelen. En vaak gaan zij ook met ons mee om de scholarship-pakketten af te leveren.

Onze intentie is dat we elke euro die bij ons binnenkomt besteden aan hulp. Bijna al onze overheadkosten worden door donateurs gesponsord. De bestuursleden, notaris en accountant werken onbezoldigd, zonder onkostenvergoedingen. Ook de reizen naar en in Nepal, welke niet distributie-gericht zijn en het verblijf in Nepal, wordt door iedereen zelf betaald.

Op deze manier bieden we maximale steun zonder strijkstok.