De Plannen

Dorp als community

Omdat we vaak op scholen en in de dorpen zien dat er eigenlijk meer nodig is dan de pakketten voor de kinderen, gaan we onze aandacht meer richten op het dorp als gehele community. Daardoor kan er meer maatwerk geleverd worden binnen de scholen. De focus is hiermee verschoven van toegang tot onderwijs (hoeveelheid kinderen) naar de behoefte van de gemeenschap in relatie tot de kwaliteit van het lokale onderwijs. Hiermee willen we duurzaam investeren, ook omdat de gemeenschap dit zelf oppakt!

Ook zal er meer focus zijn op projecten voor meisjes van de hoogste schoolklassen of het voorzien in speciale regionale praktische behoeften zoals regenlaarzen i.p.v. schoenen voor naar school.

Met name leerlingen van de laatste twee schooljaren zullen worden gesponsord. Dit doen we omdat juist bij hen de hoogste uitval is (75%). Ouders willen vaak vanwege geldgebrek dat kinderen vanaf 11–12 jaar voor zichzelf gaan zorgen. Ze moeten dan gaan werken en in sommige dorpen zijn er daardoor nogal wat gearrangeerde kind-huwelijken.

Door een H4oN-scholarship hebben ze in ieder geval de praktische mogelijkheid om de school af te kunnen maken.

De volgende projecten zullen in de komende periode gaan plaatsvinden in twee dorpen:

  • Bara, waar we in 2019 voor het eerst waren en waar langer lopende hulp hard nodig is,
  • Waar we vaker zijn geweest. Het is eigenlijk geen dorp maar een streek, met meerdere scholen, verdeeld over verschillende nederzettingen en waar de kinderen meestal ver moeten lopen om op school te komen.

Ook zullen we duurzaam investeren in de kwaliteit van het onderwijs door de leraren zelf te steunen, door bijvoorbeeld zomercursussen en verschillende hygiëne-projecten te organiseren, e.a. in samenwerking met onze Nepali partners.

We zien vaak op scholen en in de dorpen dat er eigenlijk meer nodig is dan de pakketten voor de kinderen.

 

De dorpen die we bij ons volgende bezoek verder gaan helpen met goed onderwijs voor de kinderen.