De Plannen

Omdat we vaak op scholen en in de dorpen zien dat er eigenlijk meer nodig is dan de pakketten voor de kinderen, gaan we onze aandacht meer richten op het dorp als gehele community. Daardoor kan er meer maatwerk geleverd worden binnen de scholen. De focus is hiermee verschoven van toegang tot onderwijs (hoeveelheid kinderen) naar de behoefte van de gemeenschap in relatie tot de kwaliteit van het lokale onderwijs. Hiermee willen we duurzaam investeren, ook omdat de gemeenschap dit zelf oppakt!

Met name leerlingen van de laatste twee schooljaren zullen worden gesponsord. Dit doen we omdat juist bij hen de hoogste uitval is (75%). Ouders willen vaak vanwege geldgebrek dat kinderen vanaf 11–12 jaar voor zichzelf gaan zorgen. Ze moeten dan gaan werken en in sommige dorpen zijn er daardoor nogal wat gearrangeerde kind-huwelijken.

Door een H4oN-scholarship hebben ze in ieder geval de praktische mogelijkheid om de school af te kunnen maken.

Ook zullen we duurzaam investeren in de kwaliteit van het onderwijs door de leraren zelf te steunen, door bijvoorbeeld zomercursussen en verschillende hygiëne-projecten te organiseren, e.a. in samenwerking met onze Nepali partners.

We zien vaak op scholen en in de dorpen dat er eigenlijk meer nodig is dan de pakketten voor de kinderen.