Doneren

Voor € 70,- maak jij het mogelijk voor een kind om 2 jaar naar school te gaan! Geld wat één op één naar de schoolkinderen gaat in de vorm van een scholarship. Natuurlijk is het gehele bedrag van € 70,- voor één scholarship een hele uitgave, een klein bedrag is ook zéér welkom. Alle beetjes helpen!

U kunt doneren op rekeningnummer:

Stichting Hart4onderwijsNepal
NL 81 INGB 0007 9331 62
o.v.v. donatie stichting Hart4onderwijsNepal

Wilt u meer informatie over donaties? Neem dan contact op met Petra Vosters, onze penningmeester.