Leesplan actie

Vanwege het COVID-19 virus is er al maanden een lockdown in Nepal. Geen ‘intelligente’ lockdown maar totale lockdown. Veel mensen maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Het toerisme ligt stil, er zijn geen trekkings naar de Himalaya en de straten van hoofdstad Kathmandu zijn uitgestorven. De Nepalezen hebben zicht teruggetrokken in hun dorpen. De scholen zijn gesloten. Digitaal onderwijs, zoals in Nederland, is in afgelegen gebieden in Nepal niet mogelijk vanwege de afwezigheid van een digitale infrastructuur.

Wat speelt er?

Helaas kunnen de kinderen daarom nu geen onderwijs volgen. Hierdoor lopen zij achterstand in ontwikkeling op en is er sindsdien sprake van meer kinderarbeid en kind-huwelijken. Het opzetten van die nodige infrastructuur en het verkrijgen van vaccinaties daar gaat nog lange tijd duren duren.

Wat kunnen we nu samen doen?

Wij kunnen samen met onze sponsors helpen in het overbruggen van de lockdown, met langdurig effect.

Leesplan actie

Lezen is een essentiële vaardigheid. (Engelstalige) leesboeken zijn daarbij onontbeerlijk, immers er is geen internet daar. Stichting Hart4onderwijsNepal wil daarom deze winter nog lokale, mobiele bibliotheken realiseren op scholen in afgelegen gebieden, zoals in Dhading, Lalitpur en Bara.

Leesboeken rouleren

De boeken en overige bibliotheekspullen worden in Nepal aangeschaft om de lokale economie te steunen en i.v.m. kosten logistiek. De leesboeken, die kinderen op de scholen kunnen lenen, zullen de komende jaren rouleren tussen de verschillende scholen en zo heel veel kinderen bereiken.
Onze projecten lopen altijd meerdere jaren. Ook nu. Sancha Ram Tamang, onze man in Nepal, en de Vajra Academy in Kathmandu zorgen daarvoor. Zo loopt bijvoorbeeld ons bijenproject gewoon door. En zodra de situatie het toestaat, gaan we weer voor veel nieuwe kinderen onderwijs mogelijk maken.
We houden de actualiteit nauwlettend in de gaten.
Wilt u meehelpen? Neem dan snel contact op met bestuurslid Petra Vosters 06-21571237

Alle berichten